Proviisorit

henkilokunta

Proviisori

Proviisori on esimies ja asiantuntija.

Proviisori on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija. Apteekissa proviisori osallistuu farmaseuttien tavoin asiakaspalveluun, mutta usein pääpaino on esimies- ja suunnittelutehtävissä.

Proviisori toimii apteekkarin alaisena ja apteekin henkilökunnan esimiehenä tukien heitä ongelmatilanteissa. Proviisori suunnittelee yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä.

Usein proviisorilla on vastuuta liikkeenjohdon ja markkinoinnin tehtävissä sekä henkilöstöasioissa. Töiden organisointi ja henkilökunnan koulutus sekä neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa kuuluvat tyypillisesti proviisorin työtehtäviin. Työ vaatii kykyä pitää langat käsissä tiukoissakin tilanteissa.

Monipuolinen täydennyskoulutus ja alan kehityksen seuraaminen ovat työn ehdoton edellytys. Proviisorin koulutus on edellytys apteekkariksi pyrkivälle.