Henkilökunta

henkilokunta

Henkilökunta

Apteekissa työskentelee monen eri koulutustaustan omaavia ihmisiä. Työ apteekissa on painottunut asiakaspalveluun, joten työntekijöiltä vaaditaan hyviä ihmissuhde- ja viestintätaitoja. Työskentely lääkkeiden kanssa vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta.

Apteekeissa työskentelevät tekevät yhteistyötä lähialueen terveyskeskusten, lääkäriasemien ja hoitokotien henkilökunnan kanssa. Yhteistyökumppaneina voivat olla myös eri potilasyhdistykset, lääkeyritykset ja -tukkukaupat sekä alueen koulut ja oppilaitokset.

Ala kehittyy jatkuvasti, joten jokaisen pitää kehittää osaamistaan myös valmistumisen jälkeen. Lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntemus korostuu kaikissa farmaseuttisissa tehtävissä.